Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Nâng cao dân trí, xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Nâng cao dân trí, xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có số dân là 1.148.311 người với 38 thành phần dân tộc thiểu số cùng chung sống. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 33.032 người (chiếm tỷ lệ khoảng 3% dân số toàn tỉnh), tập trung chủ yếu ở các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu.
Góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã biên giới Xuân Trường

Góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã biên giới Xuân Trường

Ngày 30/11, Phòng Dân tộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Con Cuông: Chuẩn bị triển khai một số hoạt động giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Con Cuông: Chuẩn bị triển khai một số hoạt động giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 21/11/2023 của UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, trong tháng 12/2023, huyện sẽ triển khai một số hoạt động thực hiện Tiểu dự án 2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bắc Mê quyết tâm đẩy lùi hủ tục lạc hậu

Bắc Mê quyết tâm đẩy lùi hủ tục lạc hậu

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, góp phần đẩy lùi, xóa bỏ các hủ tục, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Mê đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm đẩy lùi các hủ tục trên địa bàn huyện.
Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, thực trạng này đã có sự chuyển biến tích cực, người dân từng bước nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

top