Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Tăng cường công tác tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Biên phòng - Thực hiện Tiểu dự án 2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trong Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 8 hội nghị truyền thông, vận động tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. Qua đó, đã có 1.654 học sinh được cung cấp thông tin để hiểu hơn về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hợp với tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh - đối tượng dễ chịu tác động trực tiếp của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Phương Liên

Bên cạnh đó, đã có 12 hội nghị được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tại các xã để tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài hoạt động tuyên truyền của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, các địa phương đã chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn. Huyện Krông Nô đã tổ chức 11 lớp tập huấn tuyên truyền; 1 lớp truyền thông về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới.

Huyện Đắc Song xây dựng kế hoạch và tổ chức mở 3 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho trưởng, phó thôn, buôn, bản; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lực lượng cốt cán với tổng số 180 người tham gia.

Cùng với đó, địa phương này mở 9 lớp tuyên truyền, phổ biến theo các nội dung tài liệu phục vụ công tác triển khai tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại thôn, buôn, bản trên địa bàn 4 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho các đối tượng là trưởng các thôn, bon, người vị thành niên, thanh niên, nhóm phụ nữ và nam giới là người dân tộc thiểu số, người có uy tín, lực lượng cốt cán, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội thôn, bản; đồng bào các dân tộc thiểu số… với 540 người tham gia.

UBND huyện Tuy Đức phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 1 lớp tập huấn tuyên truyền về các nội dung Luật Hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, việc phát tờ rơi, tờ gấp truyền thông về nội dung giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương triển khai tích cực. Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã cấp phát 2.354 tờ rơi “Nói không với tảo hôn”, 2.354 tờ gấp “Nói không với hôn nhân cận huyết thống”, 700 sổ tay tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, UBND huyện Krông Nô cấp phát 14.000 tờ rơi về phòng chống bạo lực gia đình, 100 tờ rơi về tảo hôn, 100 tờ gấp về hôn nhân cận huyết thống, 34 cuốn sổ tay tuyên truyền, xây dựng 16 cụm pa nô truyền thông. Còn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát 200 mũ in thông điệp “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” với sự tham gia của hơn 550 cán bộ, hội viên phụ nữ và các em học sinh trong độ tuổi vị thành niên.

Ngoài ra, các huyện, xã còn xây dựng tủ sách pháp luật giới thiệu một số sách tuyên truyền về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để người dân được nắm bắt trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã đạt được một số mục tiêu quan trọng đề ra, đó là: 100% trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và cộng đồng các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tác hại, hệ luỵ của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống bằng nội dung, hình thức phù hợp; giảm bình quân 2-3%/năm số cặp tảo hôn và 3-5%/năm số cặp kết hôn cận huyết thống tại những địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao.

Gia Bảo


top