Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Phát hiện 73 trường hợp tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, trong 9 tháng của năm 2023, trên địa bàn tỉnh phát hiện 73 trường hợp tảo hôn tại các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa, Hòa Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Đáng chú ý, có 2 cặp kết hôn cận huyết thống xảy ra tại huyện Bảo Lâm và huyện Hà Quảng.

Các hoạt động tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại vùng dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng. ảnh: Ái Vân

Cao Bằng là tỉnh miền núi với trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thực tế cho thấy, do trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn vẫn diễn ra. Một số trẻ em ở độ tuổi 13-15 đã lấy vợ lấy chồng hoặc bị bố mẹ ép gả khi các em vẫn muốn đến trường.

Nguyên nhân của tình trạng này là do những quan niệm, thành kiến, hủ tục lạc hậu đã ăn sâu trong nhận thức của đồng bào DTTS từ nhiều đời nay. Nhiều nơi vẫn còn phong tục hứa hôn, nhiều người DTTS lấy vợ, lấy chồng sớm để gia đình có thêm người làm việc, trong khi việc thiếu trang bị kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, thông tin về sức khỏe sinh sản đối với học sinh miền núi còn hạn chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của của chính quyền địa phương còn thiếu kiên quyết, chưa quyết liệt.

Trước thực trạng này, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động tăng cường nhiều giải pháp thông tin truyền truyền với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo. Cụ thể, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chủ đề này nhằm lan toả thông tin, góp phần đẩy lùi hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trong 9 tháng của năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng thường xuyên chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, phối hợp với các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh tổ chức 5 hội thi nhằm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong học sinh; tổ chức 2 đoàn đại biểu di tham quan, học tập về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các tỉnh; cấp phát 17.500 tờ rơi về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tới các xã, thị trấn, triển khai xây dựng các pa nô về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Cẩm Linh


top