Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Nhiều chủ trương, biện pháp đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Biên phòng - Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, đến tháng 10 năm 2023, địa phương này có 44 trường hợp tảo hôn trên địa bàn. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” tại địa phương trong những năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS.

BĐBP Quảng Bình tổ chức tuyên truyền lưu động, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề phòng, ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: CTV

Theo đó, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Bình liên quan đã chủ động lồng ghép trong nhiệm vụ của mình để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần làm thay đổi hành vi trong hôn nhân.

Ban Dân tộc - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án đã chủ động tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, tổ chức các hội thi, lắp đặt pa nô, áp phích, xây dựng phóng sự, nói chuyện chuyên đề, tập huấn… để tuyên truyền đến các em học sinh DTTS, các bản, cụm bản đồng bào DTTS có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.

Theo đó, trong năm 2022-2023, cơ quan này phối hợp UBND các xã, thị trấn, các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tổ chức được 37 lớp tập huấn với sự tham gia hơn .người; tổ chức 10 hội thi cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm tuyên truyền các tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, cấp phát 6.000 tờ rơi và lắp đặt 26 pa nô tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức 10 cuộc tọa đàm giao lưu và nói chuyện chuyền đề về pháp luật liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản… cho học sinh và người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn/140 học viên là cán bộ văn hóa xã, tư pháp xã, cán bộ bản với nội dung: Kỹ năng tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Luật Hôn nhân và gia đình; các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức lồng ghép 7 cuộc nói chuyện chuyên đề cho học sinh và người dân vùng đồng bào DTTS về tảo hôn, về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tổ chức hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình…kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái… lồng ghép với các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

UBND các huyện thuộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng đồng bào DTTS có tỉ lệ tảo hôn cao nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thời gian tới.

Cẩm Linh


top