Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Kéo giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Biên phòng - Theo số liệu thống kê từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 cặp tảo hôn. Toàn tỉnh không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Hội Phụ nữ BĐBP Thừa Thiên Huế tuyên truyền pháp luật thay đổi nhận thức, hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Võ Tiến

Được biết, để giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Ban Dân tộc và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về vấn đề hôn nhân và gia đình. Đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm đối với địa bàn vùng DTTS có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện đề án. Nhờ vậy mà thực trạng các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa những thành quả đạt được, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục đầu tư, củng cố mạng lưới y tế cấp huyện, xã; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế và công tác viên dân số thôn, bản đạt chuẩn; nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS như tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Linh


top