Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Huyện Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn từ đầu năm đến nay

Biên phòng - Theo thông tin từ huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn (trong đó xã Yang Bắc có 6 trường hợp, Ya Hội có 7 trường hợp), giảm hơn so với năm 2022 là 15 trường hợp, không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Đã xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 14,5 triệu đồng.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên nhằm tại huyện Đak Pơ nhằm kéo giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn (trong đó xã Yang Bắc có 6 trường hợp, Ya Hội có 7 trường hợp), giảm hơn so với năm 2022 là 15 trường hợp, không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Đã xử lý 11 trường hợp vi phạm với số tiền 14,5 triệu đồng.

Được biết huyện Đak Pơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 6 hội nghị tập huấn cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của thôn, làng và người dân ở các thôn, làng với 253 lượt người tham dự; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn huyện; thành lập 6 Câu lạc bộ tiền hôn nhân tại UBND các xã, thị trấn có đồng bào DTTS; thực hiện ký cam kết không vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã.

Trong năm 2024, huyện Đak Pơ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thực thi các chính sách xóa đói giảm nghèo, giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao mức sống cho người dân, tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tảo hôn, xử lý nghiêm những người vi phạm để tăng sự răn đe của pháp luật, tăng cường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại các trường THCS trên địa bàn.

Cẩm Linh


top