Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Tăng cường tuyên truyền ngăn chặn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường tuyên truyền ngăn chặn tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ba Chẽ là huyện miền núi vùng cao, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long hơn 75km. Dân số của huyện là 23.203 người, gồm 14 thành phần dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số toàn huyện.
Người có uy tín chung tay đẩy lùi hủ tục

Người có uy tín chung tay đẩy lùi hủ tục

Phong tục, tập quán là linh hồn của người dân, đây cũng là đặc trưng quan trọng để xác định thành phần các dân tộc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hủ tục đi ngược lại với xu thế xã hội, không mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, tinh thần của đồng bào.
Bác sĩ quân y Biên phòng chung tay phòng, chống tảo hôn

Bác sĩ quân y Biên phòng chung tay phòng, chống tảo hôn

Không chỉ làm tốt công tác đảm bảo chủ quyền an ninh biên giới, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và khám chữa bệnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Vao còn làm tốt công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Đắk Ang

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở Đắk Ang

Công tác tuyên truyền, vận động nhằm ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là việc làm hết sức cần thiết. Với mục tiêu không bị tụt hậu với phát triển của xã hội, xã Đắk Ang đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Gương sáng vùng biên

Gương sáng vùng biên

Nhiều năm cống hiến tại xã, dù trên cương vị nào, bà Y Tin luôn gần gũi, sâu sát người dân, tuyên truyền bà con chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh xa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giúp đời sống người dân ngày càng phát triển.

top