Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Duy trì 10 mô hình điểm nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Biên phòng - Theo báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn II (2021-2025) và Tiểu dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021-2023, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã tham mưu cho UBND tỉnh duy trì, thực hiện 10 mô hình điểm về can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường học và xã có tỷ lệ và nguy cơ xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.

Một trong các hoạt động thực hiện Đề án 498 giai đoạn II (2021-2025) và Tiểu Dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian vừa qua. Ảnh: Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên cung cấp

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên, các mô hình điểm được triển khai góp phần quan trọng làm giảm nhanh tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giảm số học sinh bỏ học kết hôn sớm; giảm tỷ lệ trẻ em bị dị tật, bệnh tật… do hậu quả của việc mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên và hôn nhân cận huyết thống, giảm tỷ lệ phụ nữ nạo phá thai, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, báo cáo trên cho thấy, trong giai đoạn 2021-2023, thực hiện Đề án 498 giai đoạn II (2021-2025) và Tiểu Dự án 9.2 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các Sở Y tế, Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ các hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; in ấn 30.000 tờ rơi và 1.000 cuốn cẩm nang tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, hậu quả, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gây ra; phối hợp với các địa phương tổ chức lắp đặt 4 pano tuyên truyền tại các xã có nguy cơ xảy ra tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao trên địa bàn tỉnh (Bảo Thuận, huyện Di Linh; xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; xã Đạ Tông, Đạ Long, huyện Đam Rông); sửa chữa 29 cụm pano đã lắp đặt các năm 2017, 2018 và 2019 tại các xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ chức 9 hội nghị chuyên đề “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 9 xã, gồm: Xã Đạ Long, Đạ Tông, huyện Đam Rông; xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; xã Gia Bắc, Sơn Điền, huyện Di Linh; xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm; xã Phước Lộc huyện Đạ Huoai và Đạ Sar huyện Lạc Dương với số lượng thành phần tham dự gồm 150 người/xã là cán bộ và nhân dân trong xã; tổ chức 1 hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (hình thức sân khấu hóa)

Mặt khác, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số cho 200 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ dân số, nhân viên y tế thôn bản và cán bộ giáo viên thực hiện mô hình điểm. Tổ chức 1 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 385 cán bộ thôn và đại diện các đoàn thể của thôn, người có uy tín và người dân tộc thiểu số tham gia nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cẩm Linh


top