Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407 |

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Biên phòng - Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, đến thời điểm này đã 45/50 tỉnh đã ban hành Quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 để tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình).

BĐBP Cao Bằng hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Được biết, hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tổng hợp các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kèm theo các phương án kiến nghị đề xuất tháo gỡ thuộc thẩm quyền Trung ương để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh và có thêm những hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Ủy ban Dân tộc cũng đã thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ liên quan đến Chương trình như: giảm tương ứng tỷ lệ vốn bố trí cho các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình, ban hành văn bản đề nghị và tổng hợp, hoàn thiện phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình năm 2023 do các Bộ, cơ quan trung ương chủ quản xây dựng căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo quy định.

Tổng hợp, gửi nội dung báo cáo về tiến độ và các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình của cấp trung ương và địa phương phục vụ Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 họp phiên thứ hai về kết quả thực hiện các chương trình và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022; Tổ chức Hội thảo với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để thông tin về nội dung triển khai, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực cho triển khai thực hiện chương trình…

Cẩm Linh


top